Sectorrapport “A View on the Chemical and Chemical Distribution market”

Sectorrapport “A View on the Chemical and Chemical Distribution market” 2016 update

In 2015 heeft IMAP Netherlands het rapport “A view on the Chemical and Chemical Distribution market”  uitgebracht over de ontwikkelingen in sector chemische distributie, één van de kernsectoren van IMAP Netherlands International.  Recent hebben wij het rapport geüpdate.

Voor meer informatie of details kunt contact opnemen met Remco Schouten (rschouten@imap.nl) of Remco van Gulijk  (rvangulijk@imap.nl).