Creating Value Issue 2

Creating Value, een IMAP tijdschrift wat zich toespitst op “Creating Value’ in de M&A midden markt.

Read the full magazine