IMAP Netherlands Perspectives

IMAP Netherlands Perspectives

Een schrijven gewijd aan belangrijke economische gebeurtenissen en trends welke gevolg hebben of hebben gehad op ons werk en leven.

In deze eerste editie een samenvatting van een paneldiscussie tijdens onze IMAP Netherlands Conferentie in Boston van 20-22 oktober 2016. Het overkoepelende thema van de paneldiscussie was de mondiale toename van populisme in de context van een beperkte groei in ons economisch klimaat en het effect van dit fenomeen op financiële diensten in het algemeen en de M&A markt in het bijzonder.

Lees hier ons perspectief: imap_perspectives_from_boston_2016_