Throw Back Tuesday: OTC Houston 2016

Een week geleden waren wij samen met 68.000 deelnemers uit 120 landen aanwezig op de 48e Offshore Technology Conference (OTC) in Houston waar 2.600 bedrijven uit de Offshore Energy Industrie zich als standhouder presenteerden.

Veel bedrijven hebben te lijden onder de lage olieprijs, welke verwacht wordt nog langdurig aan te houden.
De marktomstandigheden zijn niet die van weleer. Dit zorgt voor een tweeledig marktsentiment; enerzijds drukkend door de lage olieprijs en de marktomstandigheden, anderzijds positief- er ontstaat immers ruimte voor innoverende partijen die kansen zien en deze succesvol oprapen.

Er komt langzaamaan een nieuw evenwicht in een markt die duidelijk uit balans is.
In onze rol van M&A adviseur kunnen wij vooral van toegevoegde waarde zijn bij vraagstukken op het gebied van opvolging, groei, financiering, waardebepaling (prijsontwikkeling) en consolidatie. Wij helpen partijen keuzes te maken bij deze vraagstukken zodat ze hun evenwicht kunnen bewaren of hervinden.