Waarderingen

Wat is de waarde van uw onderneming?

De waarde van uw bedrijf bepaalt  uw onderhandelingspositie.  Daarom is een gedegen waardering van belang. Wellicht heeft een onderneming nog schuld.  Wat is de verdiencapaciteit? Wat zijn de toekomstperspectieven? En hoeveel is de goodwill waard? Allerlei issues die u inzichtelijk moet krijgen voor het zetten van de volgende stap.

Wanneer schakelt u een waarderingsdeskundigen in :

  • Aandelentransactie waarvan de waarde moet worden vastgesteld
  • Geschil met de belastingdienst (overdracht van aandelen in familiebedrijf)
  • Geschil tussen aandeelhouders over de prijs bij uittreding
  • Personeelsparticipatieplannen
  • Prijsformules
  • Second opinion (door derden opgestelde waarderingsrapporten)
  • Economische schadeclaims (geleden vermogensverlies vaststellen)

Register Valuator
IMAP Netherlands sector kennis  én de know-how om u te begeleiden tijdens een waarderingsproces. Onze register valuators hebben gecertificeerde kennis en expertise hebben op het gebied van waardebepaling.  Naast bedrijven weten ook veel accountants en belastingadviseurs ons te vinden voor waarderingsvraagstukken.

Bent u benieuwd naar hoe wij u kunnen helpen? Neem gerust contact met ons op.